SIKÇA SORULAN SORULAR

 

letmemde üretilen sütlerin ya oranlarn arttrmak istiyorum. Hangi yem çeidi ile süt ya orann arttrabilirim?

 Süt protein oran önemli ölçüde hayvann kaltsal özelliklerine baldr. Her ne kadar yüksek protein içeren yem kaynaklar ile süt proteinin arttrldna dair çalma sonuçlar bulunmaktaysa da, elde edilen süt protein art % 0.02-0.03 orann amamaktadr. Süt srlarnn beslenmesinde en önemli unsur, hayvann genetik özellikleri ve fizyolojik dönemine uygun dengeli beslenmesidir.

 

Süt srlarnda döl tutma problemlerinin en önemli sebebi nedir?

  Döl tutma problemi sadece ülkemizde deil tüm dünyada, günümüz süt srclnn en önemli problemidir. Bunun sebebi genetik çalmalarla süt srlarnn süt verim kabiliyetleri arttrlrken, döl verim kabiliyetlerinin olumsuz yönde etkilenmesidir. Yaanan döl verim skntlarnn en aza indirilmesinde besleme konusunda yaplacak en önemli uygulama, hayvanlarn fizyolojik dönemlerine göre doru besleme uygulamalar yaplmas ve VKP (Vücut Kondüsyon Puan) deerlerinin devaml takip edilmesidir. Yani hayvanlarn farkl fizyolojik dönemlerde (doumdan sonraki ilk 2 ay, kuru dönem gibi) ar yal ya da ar zayf olmamasna dikkat edilmelidir. Özellikle kuru dönem ve laktasyon (süt verim dönemi) döneminin balangcnda yaplan besleme uygulamalar döl verim problemlerinin azaltlmasnda önem arz etmektedir. Genel uygulama olarak kuru dönem besleme uygulamalarnda en çok göz ard edilen dönem olmasna ramen, döl verim problemlerinin çözümünde anahtar bir dönemdir. Bu döneme yönelik ürün ve yemleme programlar önerileri için HLVAN YEM teknik personelinden gerekli bilgiyi temin edebilirsiniz.

 

Süt Sr beslenmesinde kaba yem neden önemlidir?

  Süt srclnn baars öncelikle kaba yem kaynaklarnn kalitesine ve düük maliyetle temin edilebilmesine baldr. Çünkü kaba yem süt srlarnn toplam rasyonunun % 40-60’ n oluturmaktadr. Bundan dolay en yüksek kalitede msr silaj üretimi için msr silaj hazrlanmas konusunda birlikte çalt yetitiricilere hizmet vermektedir.

 

Yem deitirme dönemlerinde karlalan ishal probleminin sebebi nedir?

  Süt srlarnda beslediimiz sadece süt hayvan deil, ayn zamanda rumen ve reticulum’da yaayan canl organizmalardr. Midenin söz konusu iki bölmesinde yaayan milyarlarca organizma hali hazrda, kullanlan yemleme programna göre kendi içlerinde bir ekolojik denge olutururlar. Yem deiim dönemlerinde (kaba yem ya da fabrika yemi) toplam rasyonu oluturan besin maddeleri ve özellikleri deitiinden, söz konusu organizma ynndaki ekolojik dengenin de bu deiim için bir altrma dönemine ihtiyac olumaktadr. Bundan dolay, büyük ba hayvanlarda (Süt sr, besi sr, koyun vb) yem deiikliklerinin en az 10 güne yaylarak kademeli olarak yaplmas, ishal ve benzeri problemlerin azaltlmasnda, ayrca bu dönemde meydana gelebilecek verim kayplarnn ortadan kaldrlmasnda önemli bir rol oynamaktadr.