TS 9990 - HLVAN BUZAI BALANGIÇ YEM

              ( H.P. %18 - M.E. 2800 kcal/kg )

  Buza doumundan 24 saat kadar sonra anasndan ayrlmal ve anadan salan az sütü en az 3-4 gün daha yavruya kova ya da emzikle verilmelidir. Toplam 7 gün az sütü ile beslenen buza 1 haftalk olduunda toz halindeki kuru yemleri yemeye balamaldr.

  Buzaya 1. hafta sonundan itibaren 3. hafta sonuna kadar, sadece tam yal ana sütü ya da buza mamas verilmelidir. Hilvan Buza Balangç Yemi ve Kaba yem (kuru ot), 4.haftadan itibaren yedirilmeye balanmaldr. Buza balangç yemine hayvan bana 70-80 gr. yedirilerek altrlmal ve sonra da bu miktar azar azar  artrlmaldr. Kaba yem olarak en uygunu yaprakl, iyi kurutulmu, yumuak kuru yoncadr. Ayrca buzann önünde bol su bulundurulmal ve yiyebilecei kadar yem önüne konulmaldr. Bu ekilde yemlemeye devam edilir ve buzalarn sütten kesimi 7-8 haftalk olduu dönemdir bu dönemde buza en az 500-700 gr. buza balangç yemi tüketmeye balam olmaldr.

  Buzalar; sütten kesildikten sonra ise 12. haftann bitiminden 6.ayn sonlarna kadar Hilvan Buza Büyütme Yemi ile beslenmeye balamaldr. Buza büyütme yemi kaba yem ile birlikte 7 aylk olucaya kadar verilmelidir.