TS 9979 - RAMA SIIR BES YEM

(H.P %15 - M.E 2700 kcal/kg)

       

 Besiye alnan hayvanlardan en az masrafla en yüksek et verimini elde etmenin en iyi yolu protein, enerji, vitamin, mineral vedier besin maddelerinin hesaplanarak dengelendii sr besi yemi vermek suretiyle karlanmasdr. RAMA SIIR BES YEM, besiye alnan dana, tosun, ve yetikin srlarn beslenmesinde kullanlr. Kültür rk hayvanlara; 100 kg. canl arlk için 1.5-2.0 kg. (günlük) hesap edilerek yedirilir. Bu miktar hayvann durumuna göre, besi süresinin 4. haftasnda 2 kg  çkartlabilir. Yem günde en az 2 öün, normalde ise 3 öün olarak verilmelidir. Normal artlarda hayvanda günlük ortalama 1,2 -1,8 kg canl arlk art salanmaktadr. Besi yemi miktar, yerli rklarda ise canl arlk art dikkate alnarak ayarlanmaldr. Günde ortalama 1.5 kg canl arlk artna ulaan hayvanlarda günlük miktar biraz artrlabilir.

 RAMA SIIR BES YEM suni bir yem deildir, dorudan hayvanlara yedirilen yem hammaddelerinin dengeli bir ekilde hazrland karmdr. Bu sebeple haricen arpa, kepek, küspe v.s gibi hammaddelerin yeme ilave  edilip kullanlmas, hayvann tüm besin ihtiyacn karlayacak ekilde  hazrlanan karma yemin dengesini bozacak, beslenme bozukluu, yalanma ve en önemlisi gereksiz masrafa yol açacaktr.

 

 

Kültür Irk Danalar :

100 k CA(Canl arlk) için :

1.5-2 kg  SIIR BES YEM

1,5 kg kaliteli kaba yem (saman, kuru ot)

 

Yerli Irk Danalar :

Her 100 k CA(Canl arlk) için :

1.6-1.8 kg  SIIR BES YEM

1.2-1.6 kg kaliteli kaba yem (saman, kuru ot)