TS 10138 -YUMURTACI CVCV BALANGIÇ YEM

 (H.P.%19 - M.E.2850 kcal/kg)

 Gerek damzlk, gerekse ticari yumurta üretiminde kullanlacak 0. gün ile  8. hafta arasndaki civcivler için hazrlanmtr. Bu yem ile beslennen civcivler salkl olarak  erken büyüme ve gelime gösterir. Yumurtac civciv yeminin içeriisine enerji, protein, mineral, vitamin, aminoasitler ve antikoksidiyal‘ler tam olarak eklenmitir. 8. haftann sonunda Yumurtac Hilvan Piliç Büyütme yemine geçilir.