TS 10434 -TOKLU BES YEM

(H.P %12 M.E 2750 kcal/kg )
                                                                    

Bu yem besiye alnacak toklularn bütün kesif yem ihtiyaçlarn karlayacak ekilde yüksek enerjili ve gerekli protein ihtiva edecek ekilde hazrlanmtr. Bu yem toklulara hayvan bana günlük 1,5–2,5 kg hesaplanarak verilir.

Hilvan Toklu Besi Yemi'ni tüketen toklularda ;

* Günlük canl arlk art 250-350 gr arasnda olur 

* Besi süresi daha  da ksalr.  

* Üstün karkas et kalitesi ve arlna ular. 

* Elde edilen etin lezzeti ve rengi mükemmel olmaktadr.