POLTKAMIZ ;

* ''Kalitede Süreklilik Güvencesi'' ilkemiz ile her koulda müteri memnuniyeti ve sadakatini salamak

* Toplumsal yükümlülüklerimizi iyi alglamak ve karlamak

* Sektörümüzle ilgili gelimelere öncülük etmek

* Ürün ve hizmetlerimizi sürekli gelitirmek

 

     VZYONUMUZ;

* Hizmet ve Kalite süreklilii ile sektörde liderlik

 

     HEDEFMZ

* Sosyal sorumluluk, programl, istikrarl ve katlmc, ülke kalknma mücadelesi ilke ve duygusu ile hareket etmek

* Müterileriyle ekip ruhu entegrasyonu oluturulmas yaklamyla ortak görü ve taraflarn çkarlarn gözeten, çevre ve

   insan salna önemle beraber tüketici haklarn gözetleyerek topluma faydal olmak.

* Yasal,etik ve sayg kurallar çerçevesinde dürüstlük anlay ile hizmet kalitesinden ödün vermeden  büyümeyi ve sektöründe

   pazar lideri olmay kendine hedef seçmitir. Hedef vizyonumuz  yalnzca bir felsefe deil, nasl büyüyeceimizin de temelidir.

 

     MSYONUMUZ

* Verilen önem çerçevesinde insan kaynana yatrmla kalifiye eleman yetitirip sektör geliiminde öncü ve etkin olmak,

   daha çok istihdam yaratma mücadelesi ile ülke ve topluma deer salamaktr.

 

     DEERLERMZ

* Toplumsal sorumluluk tayan ve sorumluluunu yerine getiren

* Emee saygl; çalanlar arasndaki ilikilerde karlkl güven ve sorumluluk

*  nsan haklarna saygl, her türlü terör, iddet, ikence, fanatizm, rkçlk ve
sömürünün karsnda 

* Eitlik ve adaletten yana; zulmün her türlüsünü reddeden

* Dini, ahlâki ve manevi deerlere saygl,

* Çalkan,dürüst,yaratc,yenilikçi ve katlmc yönetim anlay

* Takm çalmasna önem veren 

* Tüketici haklarn gözetleyen

* Ürünün ihtiyaca uygunluuna riayet

* Sat ve sonrasnda müteri memnuniyeti

* Kurumsal rekabet bilinci içinde sürekli gelimek

* Ve Tavsiye edilebilir olmak