TS 9979HLVAN SIIR BES YEM 14 (GELTRME)

 (H.P %14 - M.E 2650 kcal/kg)

 

 Besiye alnan srlardan en az masrafla en yüksek et verimini elde etmenin en iyi yolu hayvann ihitiyaç duyduu protein, enerji, vitamin, mineral ve dier besin madde ihtiyaçlarn karlayan sr besi yemi vermek suretiyle olur. HLVAN SIIR BES YEM;  besiye alnan dana, tosun, ve yetikin srlarn beslenmesinde kullanlr. Kültür rk hayvanlara 100 kg canl arlk için  günlük 1.5-2.0 kg. hesaplanarak verilir. Bu miktar hayvann durumuna göre besi süresinin 4. haftasnda 2 kg a çkartlabilir. Günde en az 2 öünde, normalde ise 3 öünde verilmelidir. Bu yemin hayvanlara verilmesiyle  günlük canl arlk art ortalama 1.0-1.2 kg olarak salanmaktadr. Hayvan yetitiricileri tarafndan  haricen arpa, kepek, buday, küspe v.s gibi hammaddelerin fazladan yemine ilave edilmesi sonucunda hayvann bütün ihtiyacn karlayacak bir ekilde  hazrlanan  yemin rasyon dengesini bozarak hayvanlarda  sindirim sistemi bozukluu, ayak hastalklar ,yalanma ve en önemlisi hayvan sahipleri için gereksiz masraflar ortaya çkacaktr.

®