TS 9988 - KUZU BÜYÜTME YEM 

(H.P %17 - M.E 2650 kcal/kg )
                                             

Sütten kesim yandan yani 9. haftadan itibaren kuzulara bu yem altrlarak verilir. Kuzu büyütme yemine 250-300 gr verilerek balanlr. Yem miktar mera durumu ve kaba yemin kalitesine göre deimekle birlikte 13-17. haftalarda 550-600 gr seviyesine kadar çkarlr. Bu dönemden sonra kuzu besi yemine geçilir.

Hilvan Kuzu Büyütme Yemi :

* Kuzularn erken ve salkl gelimesini,

* Ayn zamanda içeriindeki vitamin ve mineral katksyla kuzularn hastalklara kar direncini arttrr.