TS 9989 - KOYUN SÜT YEM

   ( HP %13 M.E. 2400 kcal/kg )

 Koyun süt yemi özellikle emziren koyunlarn kaba yemden arta kalan besin maddesi ihtiyaçlarn karlayacakekilde hazrlanmtr. HLVAN KOYUN SÜT YEM ile beslenen koyunlar mükemmel süt art gösterir. Protein, enerji, vitamin ve mineral içerii ile iyi sonuçlar elde ettirir.