HAYVANLARDA SHAL

  Süt srlarnda seyrek olmakla beraber, buzalarda skça gözlenen ishal, ar su kayb ve süt dümeleri ile buzalarda gelime bozukluklarna yol açan bir rahatszlktr.

 Oluma Nedenleri:

 1. Hayvanlarn alma süresine tabi tutulmadan yaplan ani fabrika yemi deiiklikleri,

 2. Fazla miktarda fabrika yemiyle birlikte az miktarlarda saman (silaj) yedirilmesi,

 3. Saman (silaj) gibi yemlerin kesim uzunluklarnn çok ksa olmas (Örnein, msr     silajnn çok ufak doranm olmas veya kuru otun patosdan geçirilmesi) ve     bununla birlikte partikül büyüklüü çok ufak toz yemlerin yedirilmesi,

 4. Fabrika yemine ilaveten hayvanlara krlm tahllarn fazla miktarda yedirilmesi,

 6. Bozulmu, küflenmi, snm veya donmu saman (silaj) ile yemlerin yedirilmesi,

 7. Barsaklar irkiltici özellii olan yem maddelerinin kullanlmas (pancar posas,üre)

 8. Buzalara doumu takiben fazla miktarda az sütü veya normal süt verilmesi,

 9. Buzalara sütten kesilmeyi takiben fazla miktarda ve aniden fabrika yemi     yedirilmesi,

 10. neklerde ve buzalarda gözlenen ve ishale neden olan mikrobiyal hastalklar,

 

Tedavi ve Korunma ekli:

  neklerde ve buzalarda gözlenen ishali önlemek için, yemler, özellikle de fabrika yemleri hayvanlara azar azar 7-10 gün içerisinde altra altra verilmelidir. ZORUNLU KALINMADIKÇA FABRKA YEM DEKLKLERNE GDLMEMELDR. Eer böyle bir zorunluluk varsa mutlaka hayvanlar yeni fabrika yemine altrlmaldr. Kesinlikle ilave tahl krmalarndan kaçnlmaldr. Buzalar sütten kesilmeyi takiben azar azar fabrika yemi yedirilerek bu yeme altrlmaldr. Koruyucu önlem olarak hayvanlara mutlaka kaliteli kuru ot verilmelidir. Hayvanlarn önünde her zaman temiz su bulundurulmaldr. Önerilen beslenme programlar takip edildii takdirde beslenmeye bal ishal olgularna rastlanmayacaktr. Mikrobiyal hastalklardan dolay gözlenen ishal vakalarnda ise en ksa sürede bir Veteriner Hekim’e bavurulmaldr.