Hakkmzda ;

 

    Tarm ve hayvanclk alanlarnda faaliyet gösteren irketimiz; 1995 ylnda sanayilemeye adm atm, özelletirme idaresinden satn alm olduu HLVAN YEM FABRKASI'n bir marka haline getirerek  kaliteli karma yem üretimi ile ülke hayvanclna kazandrmay baarmtr. Son teknoloji ile modernize edilen yem fabrikamz 82 dönüm alan üzerine kurulu ve 230.000 Ton/yl yem üretme kapasitesine sahiptir. nce ve pelet formlarnda olmak üzere Büyükba, Küçükba, Kanatl (kümes hayvan) yemleri ile dier tüm çeit özel yemler'i üretebilmektedir.

  GAP bölgesinin tarmsal sulamaya açlmas ile beraber özellikle ülkemiz üretim aç bulunan msr tarmnn gelimesi için çalmalar yaplm, bölge üreticisine makine, tohum ve teknik destek salanarak üretim ivmesi kazandrlm ve bu alanda yatrmlara girilmitir. (Yaplan yatrmlar irketimiz özsermayesi ile karlanm olup, Devlet yatrm tevik destekleri kullanlmamtr.) 2001-2005 ve 2011 yllarnda faaliyete alnan MISIR KURUTMA ve DEPOLAMA TESSLER' miz 100 Ton/saat kurutma ve 46.500 ton depolama kapasitesine sahiptir. Msr hasat sezonunda dorudan üreticilerden alnan msrlar depolanmakta ve yem fabrikamz üretim ihtiyac fazlas ise i partnerlerimize pazarlanmaktadr.