SAIM ÇN 12 ALTIN KURAL

 1. MEME SALIINI DÜZENL OLARAK KONTROL EDNZ;

  Meme sal ve süt kalitesi kontrolleri düzenli olarak takip edilmelidir. Meme sal süt fabrikalar, resmi test  organizasyonlar, veteriner klinikleri tarafndan, somatik hücre ölçüm cihaz kullanlarak veya CMT kullanlarak test edilebilir. Her inek için meme sal düzenli olarak takip edilmelidir

2. SAIM SIRASINI DÜZENLEYNZ;

Sam srasn düzenleyiniz. Önce genç, sonra yal, en son tedavi görmü inekler salmaldr. Hasta inekler en son salmal ve sam sistemi hemen ykanmal, dezenfekte edilmelidir

3. MEMELER DKKATLE TEMZLEYNZ;

Sam öncesi temizlenmi ve kurulanm meme, mastitis kontrolü ve yüksek kalitede süt üretmek için önemlidir. Meme ba temizlii için onaylanm kimyasallar kullanlmaldr. Her meme ucunun temizlenmesi için ayr bir kat veya tekstil havlusu kullanlmaldr. Eer tekstil havlusu kullanlyor ise her sam sonras havlular ykanp dezenfekte edilmelidir

4. HER ZAMAN ÖN SAIM YAPINIZ;

  Sam balamadan önce her meme bandan bir miktar kaba süt salarak süt kontrol edilmelidir.  Bir sonraki grup sama girmeden önce samhane zemini ykanmaldr. Ön sam, meme sal ve süt kalitesi ile ilgili güçlü sinyaller verir. Hastalk tespitini salar ve anormal sütün tanka gitmesini engeller.

5.SAIM VAKUMUNU KONTROL EDNZ;

Çiftlikte, vakum ve pulsasyon sisteminin önerilere göre monte edildii ve çalt kontrol edilmelidir. Her zaman her sam balangcnda vakum düzeyi kontrol edilmelidir.

6. MEMENN HAZIRLANMASINDAN HEMEN SONRA SAIM BALIKLARINI YERLETRP HORTUMLARI AYARLAYINIZ;

  60-90 saniye içerisinde tüm meme ucu hazrlklarnn tamamlanp sama balanmas gerekir. Sam bal taklmas srasnda hava girii en az düzeyde olmaldr. Sam bal pozisyonu önden arkaya doru olmal ve hortumlar kvrlmamaldr.

7. AIRI SAIM YAPMAYINIZ;

  Fazla sam yapmak  (hyperkeratosise) meme ucunun dar çkmasnn en önemli sebebidir. Sam tam olarak tamamlandktan sonra sam bal çkartlmaldr. Sam balnn çkartlmas el ile veya otomatik balk çkarclar (ACR) tarafndan yaplan otomatik olarak yaplr. Ak kontrollü süt sam sistemlerinde düük ak seviyesi görsel belirlenir.

8. MEME UCUNDA SÜT KALMAMASINA DKKAT EDNZ;

 Sam tamamlandnda sam balndaki vakum manuel veya otomatik olarak kesilebilir.
Sam baln çkarmadan önce içerdeki vakum azaltlmaldr. Memeyi skmaynz. Memenin sam baln çkarrken sklmas meme balklarnn az ksmndan içeriye hava girmesine ve yeni mastitis vakalarnn ortaya çkmasna sebep olur.

 9. SAIM SONRASINDA MEME BALARINI  DEZENFEKTE EDNZ;

   Meme balklarn çkardktan hemen sonra onayl bir meme dezenfektan ile her meme ban daldrma veya sprey ekipmanyla dezenfekte ediniz. Bu ilem bulac mastitis mikroplarnn inekten inee bulamasn önleyen en etkili yöntemdir.

10. SAIM EKPMANLARINI SAIM SONRASI HEMEN TEMZLEYNZ;

  Sam balklarnn d yüzeyi temizlenmelidir. Sam ekipmanlarn her kullanmdan sonra tavsiyelere uygun olarak; elle veya otomatik olarak, uygun bir deterjan ve scaklkta ykanmaldr. Sistemdeki su drene edilip, kurumaya braklr. 

 11. SÜTÜ HEMEN SOUTARAK BAKTER ÜREMESNE ENGEL OLUNUZ;

    Her samdan önce veya sonra soutma sisteminin uygun scaklkta olduunu kontrol ediniz. Uygun soutma scaklklar bakteri gelimesini yavalatr veya durdurur.

12. EKPMANLARINIZIN BAKIMINI ve SERVSN DÜZENL YAPTIRINIZ;

  Süt kalitesi, süt içerii ve sam performansn takip edip, karlatrma yapabilmek için tarihsel bilgileri saklayn. Meme lastikleri ve hortumlar tavsiyelere göre düzenli deitirin. Eski lastik çatlar ve dolays ile gözeneklerinde bakteri saysnn armasna vede sam performansnn dümesine sebep olur. Sam sistemini servis talimat ve tavsiyelerine göre düzenli yaptrnz.