TS 10428 - HLVAN BUZAI BÜYÜTME YEM

            (H.P. %17 - M.E. 2700 kcal/kg)

 3 aylk buzalara 6. aynn sonuna kadar ki dönemde verilir. Buzalarn tüm besin maddesi ihtiyaçlarn karlayacak içerie sahip olan bu yem buzaya günde 800–900 gram verilerek balanlr. Buzann canl arlna göre verilen miktar arttrlarak en fazla 1.5 kg -2 kg'a kadar çkarlr.