Büyükba hayvanlarn beslenmesinde en önemli ilem ikembedeki yararl bakterileri beslemektir. Besin maddeleri ikembeye ham halleri ile gelir ve burada parçalanrlar. Besin maddelerinin sindirimi barsakta balar ikembede tamamlanr.

  Karma yem üretiminde bu gereksinimler dengeli bir ekilde hesaplanmal ve formüle edilmelidir.. Protein ve Enerji dengesizlii verimin dümesine ve baz arazlar görülmesine neden  olur. 

  Bu nedenle Enerji ve protein dengesi yem kalitesini belirleyen önemli bir etken olmakla beraber  hayvan sal ve et süt verimine etkiside önem arzetmektedir. 

   Eer ikembede enerji – protein dengeli yem kullanmazsak, baz beslenme rahatszlklar görmemiz kaçnlmazdr. Yine bu dengesizlik üretim açsndan da baz kayplara uramamza neden olur.

   Kandaki toplam protein ve üre miktarnn yükselmesine buna bal olarak hormonal yapnn etkilenmesine ve döl tutmada baz problemler görülmesine neden olur.  

   Protein ve Enerji dengesizlii olan yemlerde görsel olarakta hayvanlarmzda bunu tespit etmemiz ve  dklarndan bunu gözlemlememiz  mümkümdür.

  Örnein; Yüksek protein ve düük Enerji veya düük protein yüksek enerji hayvan dksnn cvklamasna sebep olarak görülebilir.